Цілі та проблематика. Журнал «Право. Людина. Довкілля» – це науковий рецензований журнал, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові статті авторів з різних країн із широкого кола питань теорії та історії держави і права, аграрного права, земельного права, екологічного права, цивільного права, цивільного процесу, господарського процесу, адміністративного права, інформаційного права, фінансового права, міжнародного права. Більше про це у розділі Цілі та проблематика.

Засновники видання: Національний університет біоресурсів і природокористування України, ТОВ «Наукові журнали».

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 25123-15063 ПР від 17.02.2022.

Рік заснування: 2010.

Періодичність випуску: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська.

Головний редактор: 

Журнал включений до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 17 березня 2020 року № 409). Галузь наук: Юридичні. Спеціальність: 081 - право, 293- міжнародне право.

У редакційну колегію наукового журналу входять відомі українські та закордонні вчені. Інформація про повний склад розміщена в розділі Редакційна колегія.

Індексація. Журнал «Право. Людина. Довкілля» індексується міжнародними базами даних та каталогами:

Google Scholar
Google Scholar logo
Index Copernicus
Index Copernicus logo
Фахові видання України
Фахові видання України logo
MIAR
MIAR logo
НБУ ім. В.І. Вернадського
НБУ ім. В.І. Вернадського logo
BASE
BASE logo
Research Bible
Research Bible logo